Politika zasebnosti - Lotus
051 252 787
Pon-čet: 8:00-20:00 Pet: 8:00-15:00

Politika zasebnosti

V današnjem času je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V družbi Lotus dentalni center d.o.o., Šmartinska cesta 56, 1000 Ljubljana se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti družbe.

Z uporabo spletnega mesta lotus-dental.si uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti in se z nadaljnjo (kasnejšo) uporabo spletnega mesta strinja z njenimi morebitnimi spremembami. Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče zgoraj omenjeno spletno mesto.

I. Varstvo osebnih podatkov

Družba Lotus dentalni center d.o.o. bo vaše osebne podatke uporabljala izključno za v nadaljevanju navedene namene. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s strankami.

Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba Lotus dentalni center d.o.o., Šmartinska cesta 56, 1000 Ljubljana.

2. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Zbiramo osebne podatke, ki nam jih zaupate za obveščanje preko elektronske pošte (elektronski naslov).

Zbiramo osebne podatke, ki nam jih zaupate za naročanje preko obrazca na spletni strani (ime, priimek, telefon, elektronski naslov).

Poleg zaposlenih v družbi Lotus dentalni center d.o.o. lahko osebne podatke v imenu in za račun družbe obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki družbi nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, obdelovalci, ki skrbijo za promocijske aktivnosti družbe in stike z uporabniki ter kupci, obdelovalci, ki jih družba angažira za opravljanje storitev, potrebnih za izvajanje svoje dejavnosti ter računovodski servis.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete, uporabljamo samo v namen, za katerega ste nam podatke zaupali.

Katere podatke zbiramo avtomatizirano?

Pri vsakem dostopu uporabnika na našo spletno mesto in pri vsakem prenosu katere od datotek shranimo tudi podatke o dostopu v obliki protokolnih datotek, deloma pa jih shranijo tudi tretje osebe.

Vsak podatkovni zapis vsebuje:

 • spletno stran, s katere ste dostopali na naše spletno mesto;
 • IP-naslov;
 • datum in čas dostopa;
 • zahtevo klienta;
 • kodo http-odgovora;
 • preneseno količino podatkov;
 • informacijo o vašem brskalniku in operacijskem sistemu.

Protokolne datoteke in v njih vsebovane podatke shranjujemo predvsem zaradi varovanja naših sistemov in zaznavanja morebitnih napadov na naše sisteme. Podatkov iz protokolnih datotek ni možno povezovati s posamezniki in s podatki iz drugih virov.

3. Privolitev

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (UREDBA EU 2016/679) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. V primeru uporabe spletnega mesta lotus-dental.si se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki z vnosom podatkov v spletni obrazec in izvedbo pošiljanja podatkov potrdi, da se strinja z Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik.

Lotus dentalni center d.o.o. tako zbrane podatke, ki jih je uporabnik vnesel v spletni obrazec, obdeluje za namene, za katere jih kot uporabnik spletnega mesta lotus-dental.si posredujete.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Ti nameni so:

 • komuniciranje in obveščanje,
 • pošiljanje informacij, vabil,
 • statistične obdelave,
 • segmentiranje,
 • analize dostave, odpiranja in branosti elektronskih novic,
 • priprave poročil,
 • anketiranje,
 • remarketing.

4. Pošiljanje masovne elektronske pošte in elektronskih novic

Spletno mesto lotus-dental.si uporablja za pošiljanje elektronskih novic in drugih masovnih sporočil storitev Sendinblue, ki je v lasti podjetja Sendinblue, 7 Rue de Madrid, 75008 Paris, Francija.

S soglasjem za pošiljanje elektronskih novic soglašate tudi s ponudnikovo uporabo pošiljanja masovne elektronske pošte. V ta namen soglašate, da z njimi delite svoje osebne podatke (naslov elektronske pošte).

Ponudnik pošiljanja masovne elektronske pošte zagotavlja skladnost s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (UREDBA EU 2016/679).

Splošni pogoji ponudnika Sendinblue so dostopni tukaj.

5. Vtičniki družbenih omrežij in Google Analytics

To spletno mesto uporablja vtičnike družbenih omrežij za družbena omrežja Facebook in Instagram (Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA) in Google Analytics — orodja za izvajanje spletne analitike, ki je v lasti družbe Google Inc. (Google Inc., glej zgoraj).

Vtičniki družbenih omrežij

Z vtičniki družbenih omrežij smo povezali spletno mesto lotus-dental.si z družbenimi omrežji. Vgradnja vtičnikov družbenih omrežij pomeni, da se osebni in s tem povezani podatki posredujejo ponudniku vtičnikov družbenih omrežij. Poleg tega bo aktiviran vtičnik družbenega omrežja, če ste prijavljeni tudi v družbeno omrežje, omogočil, da se vaše aktivnosti dodelijo vašemu profilu.

Vtičnik se aktivira le, če kliknete na simbol vtičnika. Če tega ne storite, se vaši podatki (IP naslov) ne bodo delili z družbenim omrežjem.

Izrecno poudarjamo, da nimamo vpliva na obseg, vrsto ali namen obdelave vaših osebnih ali s tem povezanih podatkov s strani ponudnika storitev družbenih omrežij.

Za več informacij prosimo preberite njihove pravilnike.

Facebookov pravilnik je dostopen tukaj.
Instagramov pravilnik je dostopen tukaj.

Google Analytics

Vse o varstvu osebnih podatkov družbe Google Inc. najdete tukaj.

S pomočjo Google Analytics s t. i. piškotki družba Lotus dentalni center d.o.o. izvaja analiziranje uporabnikove rabe spletnega mesta lotus-dental.si.

Google obdeluje pridobljene informacije v imenu upravljavcev spletnih strani z namenom, da analizira uporabo le-teh, sestavlja poročila o obisku na spletnem mestu in aktivnostih ter upravljalcu omogoča oblikovanje dodatnih storitev, povezanih z uporabo spletnih strani.

S piškotki pridobljene informacije o rabi tega spletnega mesta se lahko prenašajo in shranjujejo na strežnike družbe Google Inc. v ZDA.

6. Remarketing in retargetiranje

Za namene remarketinga in retargetiranja na drugih platformah, tj. posredovanja sporočil, ki bi vas utegnila zanimati glede na izkazano zanimanje in vnos vaših osebnih podatkov na naši spletni strani, lahko vaše podatke začasno vnesemo v družbeno omrežje Facebook, Instagram (glej zgoraj za splošne pogoje ponudnikov družbenih omrežij) in Google Adwords (lastnik je podjetje Google Inc., glej zgoraj za splošne pogoje).

Vsi našteti zagotavljajo skladnost s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (UREDBA EU 2016/679).

Vaš naslov elektronske pošte in ime bo v tem primeru uporabljeno za ustvarjanje prilagojenega občinstvo in/ali podobnega občinstva glede na dane podatke.

Vaš naslov elektronske pošte, ime ter IP naslov se lahko uporabi tudi za prikaz oglasov na omenjenih družbenih omrežjih in v iskalnem omrežju Google glede na vaše izkazano zanimanje.

7. Varstvo osebnih podatkov

Lotus dentalni center d.o.o. se zaveda, da je varovanje osebnih podatkov za uporabnike zelo pomembno, zato se obvezuje, da bo podatke uporabnikov skrbno varoval in zaščitil pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb.

Ponudnik za varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in tehnične postopke in ukrepe:

 • varovanje prostorov, opreme in sistemske programske opreme, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
 • varovanje aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečevanje nepooblaščenih dostopov do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavljanje učinkovitih načinov blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 • omogočanje poznejšega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter kvalitetno protivirusno zaščito osebnega računalnika.

8. Vaše pravice

Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na enak način kot ste ga podali, tudi kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (UREDBA EU 2016/679) imate pravico do:

 • pridobitve potrdila, kateri podatki se zbirajo v zvezi z vami,
 • dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas,
 • popravka vaših podatkov,
 • omejitve obdelave vaših podatkov,
 • izbrisa podatkov (»pravica do pozabe«)
 • ugovora ter
 • prenosljivosti podatkov.

Svoje pravice lahko uveljavljate pri podjetju Lotus dentalni center d.o.o. brezplačno.

Za uveljavljanje omenjenih pravic oziroma morebitnih pritožb vas prosimo, da nas kontaktirate na elektronski naslov: zdravo@lotus-dental.si. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Vsa svoja vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov, zbranih prek spletnega mesta lotus-dental.si, ki se nanašajo na vas, pošljite na naslov elektronske pošte zdravo@lotus-dental.si.

9. Umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Kot uporabnik spletnega mesta lotus-dental.si lahko kadarkoli (z odjavo na elektronski naslov zdravo@lotus-dental.si.) pisno zahtevate, da upravljavec trajno ali začasno, deloma ali v celoti preneha obdelovati vaše osebne podatke. Lotus dental d.o.o. se zavezuje, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po prejetju pisne zahteve ustrezno preprečila obdelavo in/ali izbrisala osebne podatke uporabnika.

Od prejemanja elektronskih novic se lahko odjavite tudi z uporabo gumba za odjavo, ki se nahaja v vsakih elektronski novicah.

10. Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani, v primeru pridobljenih osebnih podatkov na podlagi privolitev pa do preklica, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom. V slednjih primerih družba podatke hrani skladno z zakonsko obveznostjo. Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank.

Vaše podatke bomo takoj po prenehanju razlogov, zaradi katerih smo jih pridobili, trajno izbrisali, razen podatkov, ki jih je potrebno hraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Če ste se prijavili na spletne novice, lahko odjavo kadarkoli uredite preko naše spletnega mesta. Odjavo lahko uredite s sporočilom na zdravo@lotus-dental.si ali v vsakih spletnih novicah, ki vam jih pošljemo.

Naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Ta opozorila glede varstva osebnih podatkov veljajo le za naše spletno mesto.

11. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo družba Lotus dentalni center d.o.o. nemudoma izvedla ustrezne ukrepe za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih o tem obvestila, prav tako bo s tem seznanila pristojni nadzorni organ.

II. Končne določbe

Če je, ali postane, katero izmed teh določil nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost drugih določb te politike.

Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki spletnega mesta

Lotus dentalni center d.o.o.

Šmartinska cesta 56, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba za poročanje: zdravo@lotus-dental.si

III. Veljavnost

Z vstopom na spletno mesto soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

Lotus dentalni center d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja te politike brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

Lotus dentalni center d.o.o. si pridružuje pravico do zamenjave ali dopolnitve posameznega obdelovalca podatkov. Ne glede na to bodo zaupani podatki v vsakem trenutku uporabljeni zgolj z namenom, za katerega so nam bili zaupani.

Ta Politika zasebnosti je objavljena na spletnem mestu lotus-dental.si in velja od 14. septembra 2022 dalje.